Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαρίνα Ζαχαριουδάκη

Μαθηματικός – Ειδική Παιδαγωγός

Με τη σωστή και έγκαιρη χορήγηση των πιο δυνατών
διαγνωστικών εργαλείων τόσο σε γενικό εκπαιδευτικό
επίπεδο, όσο και εξειδικευμένα για τα μαθηματικά
δημιουργείται το προφίλ του κάθε μαθητή και πάνω σε
αυτό υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι παρέμβασης που
επιλύουν οποιαδήποτε μορφή μαθησιακής δυσκολίας.

Όλα τα παιδιά, όλοι οι μαθητές έχουν ανάγκη αποδοχής
και όχι απόρριψης. Όλοι οι μαθητές έχουν διαφορετικές
ανάγκες και διαφορετικό τρόπο και χρόνο κατάκτησης
της γνώσης. Αρκεί μια εκπαιδευτική αξιολόγηση για την
ακριβή περιγραφή του προφίλ του παιδιού. 

Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαρίνα Ζαχαριουδάκη

Μαθηματικός – Ειδική Παιδαγωγός

Σχετικά με εμάς!

Η Μαρίνα Ζαχαριουδάκη είναι μαθηματικός με
ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες και τα παιδιά με
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η πολυετής εμπειρία στις σχολικές τάξεις και η συνεχής επιμόρφωση πάνω σε εξειδικευμένα μοντέλα διδασκαλίας που είναι απόλυτα συνυφασμένα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, έχουν σαν αποτέλεσμα η κάθε μαθησιακή δυσκολία να αντιμετωπίζεται και να εξαλείφεται.

Μέθοδος

01

Ιστορικό

Λήψη οικογενειακού και κοινωνικού ιστορικού από τον γονέα για τη συλλογή σημαντικών πληροφοριών που σκοπό έχουν μια πλήρη εικόνα του παιδιού.

Η λήψη ιστορικού αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη ώστε να λάβει χώρα η αξιολόγηση και συλλέγοντας όλα τα δεδομένα να καθοριστεί το συνολικό και αληθινό προφίλ του μαθητή.

02

Αξιολόγηση

Ανίχνευση δυσκολίων μέσω της αξιολόγησης του μαθητή σε ένα φιλικό και ήρεμο περιβάλλον, ακολουθώντας όλα τα βήματα και τις επιμέρους κλίμακες των διαγνωστικών εργαλείων.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά και
εκπαιδευτικά σημεία τόσο στη γλώσσα όσο και στα μαθηματικά έτσι ώστε αν κριθεί απαραίτητο να υπάρξουν συγκεκριμένοι τρόποι παρέμβασης και αντιμετώπισης των δυσκολιών.

03

Διάγνωση

Συλλογή όλων των στοιχείων και των αποτελεσμάτων της κάθε μιας δοκιμασίας και αναλυτική περιγραφή για μια ολοκληρωμένη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού.

Η τελική διάγνωση μπορεί να κοινοποιηθεί στον αρμόδιο φορέα (ΚΕΔΔΥ) και μπορεί να επαναληφθεί το ελάχιστο μετά από 6 μήνες. Προτείνονται συγκεκριμένοι τρόποι παρέμβασης για ενίσχυση και αντιμετώπιση των δυνατών και αδύνατων σημείων του κάθε μαθητή.

Αξιολόγηση

Ο τρόπος αξιολόγησης γίνεται με τη χορήγηση
παγκοσμίως αναγνωρισμένων διαγνωστικών τεστ, τα οποία χορηγούνται μόνο από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους χορηγητές. 

Τα αποτελέσματα καταγράφονται και στέλνονται στους αρμόδιους φορείς αν κριθεί απαραίτητο και μετέπειτα δημιουργούνται εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης με συγκεκριμένη ασκησιολογία για να αρχίσει ο μαθητής να ξεπερνά τα εμπόδια που αντιμετωπίζει μέσα και έξω από τη σχολική τάξη.

Τι είναι το MathPro-S Test;

Το MathPro-S Test είναι το πρώτο ελληνικό, πλήρως αυτοματοποιημένο, διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης μαθηματικών δεξιοτήτων μαθητών Α΄ Δημοτικού έως Α’ Γυμνασίου και αποτελεί τη σύντομη (short) έκδοση του Mathematical Profile Test (Δοκιμασία
Μαθηματικού Προφίλ), του πρώτου πανελλαδικά σταθμισμένου ψηφιακού εργαλείου πλήρους αξιολόγησης μαθηματικών δεξιοτήτων μαθητών Α΄ Δημοτικού έως Α’ Γυμνασίου.

Σε ποιους μαθητές μπορεί να χορηγηθεί το MathPro-S Test;

✔ Σε μαθητές Α’ Δημοτικού (που διανύουν το γ’ σχολικό
τρίμηνο)
✔ Σε μαθητές Β’ ως και Στ’ Δημοτικού ανεξαρτήτως σχολικού
τριμήνου
✔ Σε μαθητές Α’ Γυμνασίου(που διανύουν το α’ σχολικό
τετράμηνο)

Γιατί ένας μαθητής να κάνει το MathPro-S Test;

➖ για να αξιολογηθούν σύντομα, εύκολα αλλά και αξιόπιστα οι βασικές μαθηματικές δεξιότητες  που σχετίζονται με τις σχολικές του επιδόσεις στα Μαθηματικά
➖ για να εξεταστεί με συνοπτικό τρόπο πού μπορεί να οφείλονται τυχόν χαμηλές επιδόσεις  του στα Μαθηματικά
➖ για να ανιχνευθούν έγκαιρα πιθανά κενά, αδύναμα στοιχεία ή/και μαθησιακές δυσκολίες (ειδικές ή μη) στα Μαθηματικά που χρήζουν ενδεδειγμένης (διαφοροποιημένης) αντιμετώπισης
➖ για να διερευνηθεί αν είναι απαραίτητη η  ενδελεχέστερη αξιολόγηση των
μαθηματικών του δεξιοτήτων μέσω της πλήρους έκδοσης του MathPro-S Test.

Σε τι χρησιμεύει το 
MathPro-S Test;

Καταγράφει με συνοπτικό τρόπο τα δυνατά και αδύναμα σημεία του μαθητή στα Μαθηματικά

✔ Παρέχει την μικρογραφία του μαθηματικού του προφίλ, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο μαθαίνει καλύτερα στα Μαθηματικά.

✔ Ανιχνεύει έγκαιρα πιθανές Μαθησιακές Δυσκολίες (ειδικές ή μη) στα Μαθηματικά  ή Δυσαριθμησία

ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ

Τι είναι το Αθηνά Τεστ;

Το Αθηνά Τεστ αποτελεί διαγνωστική μέθοδο που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. 

Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως με 9 ετών (δηλαδή νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ &  Δ΄ Δημοτικού), αλλά υπό προϋποθέσεις χορηγείται και σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας.

Σταθμίστηκε στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 και έχει σταθμιστεί στην Ελλάδα.

Το Αθηνά Τεστ είναι ένα πολυθεματικό τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης και δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας
κατάστασης του παιδιού, σε καίριους τομείς της ανάπτυξης.

Αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, οι οποίες αξιολογούν ένα
ευρύτατο φάσμα κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών.

Οι δοκιμασίες αυτές ελέγχουν και αξιολογούν πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού που θεωρούνται κρίσιμες για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή.

Είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο και αξιολογεί τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες τη δεδομένη στιγμή.

Μετά την αξιολόγηση και αφού κριθεί απαραίτητο, μπορεί να εφαρμοστεί εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες του κάθε μαθητή.

Η επιστημονική κατάρτιση, η υπευθυνότητα και η αγάπη για τα παιδιά συντελούν για να επιτευχθεί κάθε στόχος από τον πιο απλό έως τον πιο σύνθετο.